Νοσοκομείο Κρεστένων

Τηλέφωνα:
26250 22429
26250 23500


Φαρμακεία
 
Μαρκοπούλου Όλγα
Τηλέφωνο 26250-22765

Χειμωνας Διονύσης
Τηλέφωνο 26250-23600

Σκούφης Χρήστος
Τηλέφωνο 26250-24131