Δημοτικό Στάδιο

Υπάλληλοι:
Ρήγας Κων/νος
Διαμαντοπούλου Νίκη
Τηλ. 2625022078