Τίτλος Σχετικά Αρχεία
ΑΡΙΘ: 61/2024/T.Α.Δ. PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.pdf
ΑΡΙΘ: 58/2024/T.Α.Δ. PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΣΩ ΚΕΚ.pdf
ΑΡΙΘ: 55/2024/Τ.Α.Δ. PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ.pdf
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ: 52/2024/Τ.Α.Δ.- Λήξη πρακτικής άσκησης σπουδάστριας Δ. ΙΕΚ στο Δήμο Ανδρίτσαινας Κρεστένων PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΙΕΚ.pdf
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ: 49/2024/Τ.Α.Δ. - Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 2024 [2].pdf
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ: 35/2024/Τ.Α.Δ. - Διορισμός Τακτικού Υπαλλήλου με βάση την αριθ. 13Κ/2021 Προκήρυξη ΑΣΕΠ PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΕ7 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.pdf
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ: 34/2024/Τ.Α.Δ.- Πρόσληψη Ειδικής Συνεργάτιδας Δημάρχου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, Ειδικότητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.pdf
31/2024/T.A.Δ.- Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 2024.pdf
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.29/2024/Τ.Α.Δ.- Χορήγηση άδειας μητρότητας σε Υπάλληλο με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. PDF icon ΑΠΟΦ_29_ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ.pdf
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ: 28/2024/Τ.Α.Δ.- Χορήγηση διευκολύσεων [μειωμένου ωραρίου] σε Δημοτική Υπάλληλο λόγω ανήλικου τέκνου PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ.pdf