Τίτλος Σχετικά Αρχεία
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ.pdf
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΤΟΥΣ 2024 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΤΟΥΣ 2024.pdf
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 12ΩΡΗΣ ΚΑΙ 24ΩΡΗΣ ΒΑΣΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2024 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 12ΩΡΗΣ ΚΑΙ 24ΩΡΗΣ ΒΑΣΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2024.pdf
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.pdf
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.pdf
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5.pdf
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.pdf
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.pdf
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.145/2023/Τ.Α.Δ.- Λύση σύμβασης εργασίας, προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. Δήμου Ανδρίτσαινας Κρεστένων, για δράσεις πυρασφάλειας έτους 2023 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2023.pdf
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ 147/2023/Τ.Α.Δ.- Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων Υπαλλήλων Δήμου Ανδρίτσαινας _ Κρεστένων PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Μ.Κ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023.pdf