Τίτλος Σχετικά Αρχεία
Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων Υπαλλήλων Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, κατά το μήνα Απρίλιο έτους 2021 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 21_2021.pdf
Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού Covid-19 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 20_2021.pdf
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης έτους 2021 για πρόσθετα καθήκοντα PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 19_2021.pdf
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης έτους 2021 για αντιμετώπιση εποχιακών, έκτακτων και επειγουσών αναγκών PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 18_2021.pdf
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης έτους 2021 για απασχόληση κατά τις Κυριακές, τις εξαιρέσιμες και τις νυχτερινές ώρες PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 17_2021.pdf
Παράταση χρόνου απασχόλησης προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα, λόγω υπέρβασης του ορίου των αναρρωτικών αδειών PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 15_2021.pdf
Παροχή μη σύμφωνης γνώμης μετάταξης Υπαλλήλου Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, μέσω του κύκλου κινητικότητας PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 14_2021.pdf
Απαλλαγή Υπαλλήλου από τα καθήκοντα της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Τμήματος Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 13_2021.pdf
Έγκριση χορήγησης αδειών σε Δημοτικούς Υπαλλήλους κατά το μήνα Ιανουάριο έτους 2021 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 11_2021.pdf
Χορήγηση ειδικής άδειας λόγω COVID 19, σε υπαλλήλους του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων κατά την περίοδο έτους 2021 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 10_2021.pdf