Ο Δήμος Σκιλλούντος είναι ένας τόπος με μοναδική ιστορική διαδρομή , που ξεκινά πολύ νωρίς από την λίθινη εποχή. Σε κάθε σημείο του ανασαίνουν η ιστορία και οι μύθοι της Ελλάδας. Μόνο ο πανέμορφος Αλφειός , το ποτάμι που κατέχει περίοπτη θέση στην Ελληνική μυθολογία, χωρίζει τη γη του Σκιλλούντα απ’ την Ιερή άλτη της Ολυμπίας.

Ο Ξενοφών , το Αίπυ, η Μινυακή εξάπολη που αποτέλεσε την αρχαιότερη κοιτίδα του θεσμού της εκεχειρίας, ο απελευθερωτικός επαναστατικός αγώνας του 1821 τα πάντα μαρτυρούν τη σπουδαιότητα του τόπου μας , όπως σφυρηλατήθηκε στο αμόνι της ιστορίας.


Ιστορική Αναδρομή

Η περιοχή του Δήμου Σκιλλούντος όπως και η ευρύτερη περιοχή της επαρχίας Ολυμπίας ήταν κατοικημένη από τη λίθινη εποχή(6000 2.7000π.χ.)

Πρώτοι κάτοικοι αναφέρονται οι πελασγοί που αργότερα ονομάζονται Παρωρεάτες και Καύκωνες.

Σύμφωνα με τη μυθολογία η καταγωγή τους ανάγεται στο Πελασγό , γιο της Γης , ενώ στο βουνό Λαπίθας , στο χωριό του Σκιλλούντα έγινε η μαχη Λαπιθών και Κενταύρων

Επόμενοι κάτοικοι της οι Θεσσαλοί Νηλείδες, το κράτος των οποίων κατέκλυσαν οι Μινύες, απόγονοι των Αργοναυτών που έκτισαν πόλεις με οχυρές ακροπόλεις και αποτέλεσαν την Μινυακή εξάπολη ,την πρώτη ομοσπονδία Πόλεων με κέντρο της την Αρχαία Σαμία. Σ’ αυτή άνηκε και υο ‘το Αίπυ το καλοχτισμένο’ που ο Όμηρος αναφέρει ότι πήρε μέρος στην Τρωική εκστρατεία, ερείπια του οποίου σώζονται στο όρος Λαπίθας, στο Δ.Δ. Πλατιάνας.

Συνδετικός κρίκος τους η λατρεία μιας θαλάσσιας θεότητας, του Ποσειδώνα , ιερό του οποίου ίδρυσαν στην παραλία της  αρχαίας Σαμίας, το «Ποσίδειον».

Το 240 π.Χ. ο Πολυσπέρχων ο Αιτωλός καταλαμβάνει την περιοχή και αχυρώνει το κάστρο της Αρχαίας Σαμίας , ενώ το 219 π.Χ. η περιοχή κατακτάται από το βασιλιά της Μακεδονίας Φίλλιπο τον Έ που τερματίζει το συμμαχικό πόλεμο και διορίζει διοικητή τον Ακαρνάνα Λάδικον.

Τελικά το 146 π.Χ. κατακτάται από τους Ρωμαίους και περιέρχεται στην διοίκηση της Αχαiας.Ο Παυσανίας επισκέπτεται την Περιοχή από το 165-175 μ.Χ. και μας δίνει πολύτιμες πληροφορίες.

Ελάχιστες πληροφορίες υπάρχουν για τους βυζαντινούς χρόνους. Αρχικά επελαύνουν οι Βησιγότθοι, τους οποίους αποκρούει ο βυζαντινός στρατηγός Στελίχωνας, ενώ κατά τον 6ο , 7ο  και μέχρι τον 9ο αι. παρατηρούνται αποικήσεις Σλάβικες που αλλάζουν πολλά τοπωνύμια . Μετά την άλωση της πόλης το 1204 οι Φράγκοι φθάνουν και στην Πελοπόννησο και την κυριεύουν ολόκληρη.Οι κάτοικοι αγωνίζονταιι να τους διώξουν και απόδεικη αυτού είναι η πυρπόληση από τα βυζαντινά στρατεύματα της Φράγκικης εκκλησίας Μονή στην Τρυπητή το 1263.

Ο Σκιλλούντος κατακτάται από τους Τούρκους , το 1459.Ακολουθεί μια μικρή περίοδος Ενετοκρατίας από το 1684-1715 που δημιουργεί ελπίδες για καλύτερες συνθήκες διαβίςσης,, το 1715 όμως περνά και πάλι στους Τούρκους.

Στον αγώνα του 1821 ολόκληρος ο Σκιλλούντος παίρνει μέρος. Μετά τη δημιουργία ελεύθερου ελληνικού κράτους αναγνωρίζεται επαρχία Ολυμπίας το 1833 και ο Δήμος Σκιλλούντος το 1835.