Από admin on 19 Μάιος 2022 12:16 PM

Διανομή προϊόντων σε δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 και την Τρίτη 24 Μαΐου 202

Από admin on 16 Μάιος 2022 12:39 PM

Δωρεάν RAPID TEST για COVID – 19 σε όσους δημότες το επιθυμούν στις Ράχες και στο Σαμικό την Πέμπτη 19/05/2022

Από admin on 12 Μάιος 2022 7:17 PM

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 16η Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.

Από admin on 10 Μάιος 2022 10:51 AM

Δωρεάν RAPID TEST για COVID – 19 σε όσους δημότες το επιθυμούν στα Μακρίσια και στο Καλλίκωμο την Παρασκεύη 13/05/2022

Από admin on 09 Μάιος 2022 2:51 PM

Διακοπή υδροδότησης της Κ. Κρεστένων και περιχώρων, λόγω σύνδεσης νέου αγωγού στο δίκτυο ύδρευσης, την Τρίτη 10/05/2022.

Από admin on 18 Μάιος 2022 1:47 PM

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. ΥΕ Υδρονομέα Άρδευσης

Από admin on 13 Μάιος 2022 8:06 PM

Ειδική και Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων την 17η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη ώρες

Από admin on 11 Μάιος 2022 2:53 PM

Τα πρόγραμμα των κατ’ οίκων εμβολιασμών, που υλοποιεί από τις αρχές τους έτους σε αναξιοπαθούντες  και ανήμπορους να μετακ

Από admin on 09 Μάιος 2022 3:00 PM

Συνάντηση με τους Προέδρους της Δ.Ε.Σκιλλούντος την Τετάρτη 11/05/2022 με θέμα την ενημέρωση, πρόληψη και α

Από admin on 05 Μάιος 2022 3:31 PM

Συνάντηση με τους Προέδρους των Δ.Ε.